Nieruchomość położona we wsi Lechów w świetle Gór Świętokrzyskich.

Lechów to mała wieś położona w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Zakamarek znajduje się 30 km od Kielc. W okolicy występuje bardzo zróżnicowana flora i fauna.  Spod samych drzwi możecie ruszać na wycieczki piesze, rowerowe przemierzając wiele szlaków turystycznych Gór Świętokrzyskich.


W okolicy znajdują się:

| Świętokrzyski Park Narodowy| |Osada średniowieczna w Hucie Szklanej| |BABYJAGOWO| |Wojteczki| |Sędek| |Przełęcz świętego Mikołaja| |Rezerwat przyrody Zamczysko| |CHATKA KAKA| |Kościół w Cisowie| |Krzyżtopór| |Stoki narciarskie| |Bałtowski Kompleks Turystyczny| |Sandomierz|

 

Świętokrzyski Park Narodowyjeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony w 1950 r.
Park położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich i obejmuje: pasmo Łysogór z najwyższym szczytem Łysicą (614 m n.p.m.), część Pasma Klonowskiego, Doliny Wilkowskiej i Doliny Dębniańskiej.
Na Łysej Górze znajduje się Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz klasztor Benedyktynów Świętokrzyskich na Łysej Górze powstały XII wieku.

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <-
Lasy pokrywają 95% powierzchni parku. Charakterystyczne są tu mieszane bory jodłowe i buczyny karpackie oraz mały zespół jarzębiny świętokrzyskiej.
W parku znajduje się 270-letnia jodła pospolita mierząca 51 m. Uważana za najwyższe drzewo w Polsce.
Flora i fauna zachowały tu bardzo wysoki stopień naturalności i doskonale funkcjonują w warunkach ochrony biernej, bez jakichkolwiek zabiegów ochronnych. Na grzbietach górskich występują charakterystyczne rumowiska skalne – gołoborza, nadające krajobrazowi specyficzny charakter.

 

 Osada średniowieczna w Hucie Szklanej

Wioska została wybudowana na nieruchomości gminnej o pow. 1,58 ha. Zlokalizowane są w niej stanowiska rzemieślnicze, w których w interaktywny sposób ukazywane jest życie i praca z czasów średniowiecza. Na terenie Osady powstała Izba Dobrego Smaku - karczma regionalna. Uroczysta inauguracja obiektu odbyła się 8 V 2011.

To miejsce o charakterze turystyczno – edukacyjno - rekreacyjnym, które pozwala przenieść się turystom w czasy pierwszych osadników Gór Świętokrzyskich. W obiekcie jego „mieszkańcy” - stała grupa aktorska wciela się w postaci ze średniowiecza tak, by odwiedzający mogli „namacalnie” poznać specyfikę życia w ówczesnej epoce.

Tutaj każdy może poznać średniowieczną rzeczywistość z całym jej kolorytem.

Zobacz trasę ->KLIKNIJ<-

Oficjalna strona -> www.osadasredniowieczna.eu

 

W miejscowości Huta Szklana powstał innowacyjny projekt pt. „BABYJAGOWO”. Jest to sposób prezentacji walorów kulturowych i historycznych regionu świętokrzyskiego. Pomysłowość widoczna jest w umożliwieniu turystom „zasmakowania” atmosfery niezwykłych atrakcji województwa poprzez ich ożywienie, m. In. Chatka Baby Jagi naturalnej wielkości bajkowa chatka na kurzej stópce ustylizowana żywą osobą Babą Jagą albo jaskinia Zbója Madeja z naturalnego kamienia odtworzona zgodnie z legendami, z żywym Zbójem pilnującym swoich skarbów, śpiącym na czarcim łożu (madejowym).

W „BABYJAGOWIE” będzie się można spotkać ze świętokrzyską czarownicą i spędzić bardzo atrakcyjnie wolny czas. Bo to właśnie położenie, przyroda i natura Gór Świętokrzyskich jest ostoją tradycji, legend i historii jedyną tak bogatą.

„BABYJAGOWO” jest kompleksem budowli z przeznaczeniem z wyeksponowaniem atrakcji turystycznej, ściśle związanej z regionem i będącym symbolem Gór Świętokrzyskich.

Jesteśmy pewni, że to doskonałe miejsce dla wycieczek szkolnych i rodzinnych. 

Zobacz trasę ->KLIKNIJ<- . Oficjalna strona -> www.babyjagowo.pl

 

 

Wojteczki Wieś powstała prawdopodobnie w XV wieku, jako osada górnicza. Występowały tu rudy żelaza i ołowiu. Po wyczerpaniu się zasobów rud rozpoczął się proces przekształcania osady górniczej w rolniczą.

Podczas II wojny światowej włączona do Generalnego Gubernatorstwa (dystrykt radomski, powiat opatowski). Prawdopodobnie na skutek donosu o pomocy partyzantom ukrywającym się w gajówce, w marcu 1943 roku wieś została spacyfikowana przez żandarmerię niemiecką, mieszkańców rozstrzelano, a zabudowania spalono. Hitlerowcy zlikwidowali zarazem gromadę Wojteczki.

Po wojnie w województwie kieleckim, formalnie znów jako gromada, jedna z 14 gminy Rembów w powiecie opatowskim, choć grunty użytkowane przez byłych mieszkańców wsi powoli zarastały lasem. Później przekazano je do zagospodarowania Lasom Państwowym. W związku z reformą znoszącą gminy jesienią 1954 roku, Wojteczki weszły w skład nowo utworzonej gromady Bardo, obejmującej wsie: Wojteczki, Bardo, Czyżów i Wola Wąkopna. Większość wsi została zalesiona; pozostała po niej jedynie łąka, tworząca obecnie użytek ekologiczny. Na miejscu starego, drewnianego krzyża postawiono obecnie metalowy.

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <-

 

Sędek. Wieś położona jest około 5 km od Łagowa w parafii łagowskiej, przepięknie położona nagórskim grzbiecie, z rozległą panoramą. Gleby czwartej klasy. Nazwa wsi w przeszłości zapisywana była jako Schadek. Wieś od zachodu i północy graniczy ze ścianą lasu, od południa graniczy ze ścianą lasu, od południa z terenem wsi Czyżów, a od wschodu Woli Łagowskiej. Osada zapewne istniała w pierwszej połowie XIV w. Pomyślny jej rozwój przypieczętowany został lokacją wsi na prawie średzkim w 1382 r. o nazwie Sandek, przeprowadzona z inicjatywy biskupa włocławskiego Zbyluta. Sołtysi nowo osadzonej wsi odpowiedzialni być mieli przed wójtem urzędującym w Łagowie. W 1424 r. sołtysem był niejaki Maciej z Sędka, a w 1441 r. Mikołaj z Sędka - obaj ławnicy sądu drugiej instancji prawa niemieckiego w Łagowie.

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <-

 

Kościół w Cisowie (diabeł w kościele). Kościół – parafialny p.w. św. Wojciecha, fundowany został w 1758r. przez Andrzeja Załuskiego, bpa Krakowskiego.
Parafia erygowana w 1765r. Budowa ukończona w 1816r. Kościół konsekrowany w 1817r.
Nawa dwuprzęsłowa, jednoprzęsłowe prezbiterium zamknięte wielobocznie, na jego osi zakrystia. Od zachodu trzykondygnacyjna wieża. Elewacje o podziałach ramowych, prezbiterium opięte ukośnymi szkarpami. Szkarpy, dach i wieża pokryte gontem, od 1972r. blacha.
Ołtarz główny – barokowo klasycystyczny z obrazami Koronacji Matki Boskiej i św. Wojciecha, z końca XVIII lub początku XIX w. Ołtarze boczne, ambona, drewniana chrzcielnica – późnobarokowe. Tablica erekcji Kościoła ufundowana przez bpa Andrzeja Załuskiego z herbem Junorza 1758r. Organy rokokowe – przebudowane.
Po prawej stronie (przy prezbiterium rzeźba św. Michała Archanioła depczącego diabła. Rzeźbę tę wykonał anonimowy rzeźbiarz dla upamiętnienia historii Cisowskiego diabła. Początkowo diabeł swój wstrętny pysk miał zwrócony w stronę ludzi. Toteż niechętnie stawano w pobliżu. W 1943r. Kościół odnowiono, ówczesny proboszcz Józef Kotwicki, polecił majstrowi aby obciął diabłu głowę i wykręcił pyskiem do ściany. W czasie II wojny światowej kościół był ośrodkiem modlitewnych spotkań, jak również miejscem schronienia dla partyzanckich oddziałów AK. W latach 1943-44 na zboczu pobliskiej Góry Stołowej obozował oddział płk. Mariana Sołtysiaka PS. „Barabasz”. W czerwcu 1996r. wmurowano i poświęcono w kruchcie kościoła tablicę w hołdzie „Barabaszowi”. „Wybranieccy” spotykają się w Cisowie w czerwcu każdego roku od 20 lat na Mszy św. polowej, przy ognisku, na kombatanckich uroczystościach.

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <-

 

Przełęcz świętego Mikołaja – zalesiona przełęcz, położona na terenie Łysogór w Górach Świętokrzystkich na wysokości 544 m n.p.m., znajdująca się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Kiedyś prowadziła tędy droga, łącząca pobliskie miejscowości: Kakonin i Wolę Szczygiełkową. Miejsce to musiało uchodzić za niebezpieczne, gdyż postawiono tu kapliczkę pod wezwaniem świętego Mikołaja - patrona pielgrzymów i podróżnych.

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <-

 

Rezerwat przyrody Zamczyskorezerwat leśny w leśnictwie Widełki w Nadleśnictwie Łagów, na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego[2], w gminie Bieliny między miejscowościami Makoszyn i Widełki w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim.

Powierzchnia: 14,55 ha. Rok utworzenia: 1959. Charakter rezerwatu: ścisły .Przedmiot ochrony: fragmenty lasu mieszanego bukowego o charakterze pierwotnym.

Położony jest w centralnej części Pasma Orłowińskiego i zajmuje szczytową część góry Wysokówki (412 m n.p.m.)[2][4]. Rezerwat porośnięty jest pięknym mieszanym lasem bukowym z domieszką jodły, jawora, klonu i dębu bezszypułkowego z runem typowym dla buczyn dolnoreglowych. Przedmiot ochrony w rezerwacie stanowi zbiorowisko roślinne żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae- Fagetum rzadko spotykane na niżu. Niektóre okazy drzew osiągają wiek około 220 lat. Spośród roślin zielnych występują tu m.in.: żywiec cebulkowy, żywiec gruczołowaty, marzanka wonna, kopytnik pospolity, gajowiec, nerecznica krótkoostna, czyściec leśny, bluszcz pospolity i czosnek niedźwiedzi. W rezerwacie Zamczysko nie wykonuje się żadnych zabiegów gospodarczych. Atrakcyjność rezerwatu zwiększa występowanie stanowiska archeologicznego w miejscu dawnego ośrodka kultu pogańskiego.

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <- 

Zagroda chłopska w Kakoninie- "CHATKA KAKA". W Kakoninie znajduje się XIX-wieczna chałupa o tradycjnej, świętokrzyskiej zabudowie. Kakonin to siedlisko legendarnego zbója Kaka.
Podobno, Kak stojąc pod szubienicą zaśpiewał: „oj lipko, lipko na Kakoninie, kto ciebie najdzie, szczęście go nie minie”. Usłyszał to pewien szklarz z G. Świętokrzyskich – Jóźwik. Zrozumiał słowa piosenki, odnalazł lipke, a w niej dziuplę wypełnioną kosztownościami. Część oddał na budowę kościoła w Bielinach, a za pozostałe pieniądze wzniósł hutę szkła w Kakoninie.
 roku 2013 zakończyły się prace inwestycyjne z rozbudową obiektu – wokół zabytkowej chałupy dobudowano stodołę i wozownię oraz portierni, wykonano bramę wjazdową i parking. Należy wspomnieć, że inwestycja ta była kontynuacją zrealizowanej w roku 2006 budowy budynku stylizowanego na XIX-wieczną oborę – budynku przystosowanego do celów gastronomicznych, w której obecnie znajduje się siedziba Spółdzielni Socjalnej „Pod Jodłami”, która oferuje szereg atrakcji i animacji dla turystów przemierzających szlaki turystyczne Gór Świętokrzyskich. (źródło http://www.osadasredniowieczna.eu).

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <- 

Oficjalna strona -> http://chatakaka.eu

 

Krzyżtopór (dawniej Krzysztopór) w Ujeździe. Ruiny powstałej w latach 1627–1644 rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi położonej w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Była to największa budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu. Od 2018 ma status pomnika historii. Obiekt jest udostępniony do zwiedzania (wejście biletowane). Zwiedzanie zamku możliwe jest za dnia oraz w wybrane noce. Udostępnione jest 5 tras zwiedzania zamku. 
Zbudowany w latach 1627–1644 przez wojewodę Krzysztofa Ossolińskiego; nigdy nie został w pełni ukończony. Jest to obszerny zamek w stylu włoskim typu palazzo in fortezza. W 1894 roku Stanisław Tomkowicz przypisał autorstwo projektu budowniczemu znanemu jako Lauretius de Sente (Wawrzyniec Senes). Od strony północnej przylegały do zamku ogrody w stylu włoskim.

Jego fundator cieszył się nim krótko, ponieważ Krzysztof Ossoliński zmarł nagle w rok po ukończeniu budowy. Pozostawił po sobie bardzo zadłużony majątek, który odziedziczył jego syn Krzysztof Baldwin Ossoliński, który jednak niedługo później poległ w bitwie pod Zborowem w 1649 roku. Po nim pałac odziedziczył brat fundatora Jerzy Ossoliński, a po jego śmierci (1650) zamek odziedziczyła jego córka Urszula zamężna z Samuelem Jerzym Kalinowskim, który jednakże wkrótce poległ w bitwie pod Batohem. Pałac został zajęty w czasie potopu przez Szwedów w październiku 1655 roku. W posiadaniu rodziny Kalinowskich zamek pozostał do roku 1701, jednak nie był zamieszkany. W 1720 roku zamieszkała w nim rodzina Morsztynów, a następnie po kądzieli zamek przeszedł we władanie generała Michała Jana Paca, który w 1760 roku przeprowadził remont części południowej. Zamieszkany do roku 1770, kiedy został spalony przez wojska rosyjskie w czasie obrony przez zwolenników konfederacji barskiej, którym sprzyjał właściciel. W 1782 roku kupił go Kajetan Sołtyk i przekazał w spadku Stanisławowi Sołtykowi. W 1787 roku zamek odwiedził król Stanisław August Poniatowski. W 1815 roku zamek stanowił wiano Konstancji Sołtyk, małżonki posła Ludwika Łempickiego. W 1858 roku zamek kupiła rodzina Orsettich, która zamieszkiwała w pobliskim dworze do 1944 roku. Po II wojnie światowej został przejęty przez Skarb Państwa. 

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <- 

Oficjalna strona -> https://krzyztopor.org.pl

 

Stoki narciarskie. W regionie występuje 6 ośrodków narciarskich. Każdy z nich znajduje się od kilkunastu do kilkudziesięciu minut drogi od Zakamarka.Poniżej krótki opis ośrodków.

1. "Szwajcaria Bałtowska". Perfekcyjnie zorganizowana stacja narciarska poza terenem górskim? Tak to możliwe! Szwajcaria Bałtowska to 5 tras narciarskich o łącznej długości 2 500 metrów, szerokie zjazdy – bezpieczne dla małych i dużych amatorów białego szaleństwa. 4-osobowa kolejka linowa krzesełkowa może przewieźć około 2 400 osób w ciągu godziny natomiast dwa nowoczesne wyciągi orczykowe 1 500 osób na godzinę. Na potrzeby szkółki narciarskiej i wszystkich osób stawiających pierwsze kroki na nartach działa 100 metrowy wyciąg „wyrwirączka”. Dla amatorów adrenaliny udostępniony jest SNOWPARK. źródło -> "szwajcariabaltowska.pl"

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <- 

2. "Niestachów". Ośrodek narciarski w Niestachowie (góra Otrocz 372 m n.p.m.) ruszył w sezonie 2007/2008. Od tego czasu zyskał duże grono sympatyków narciarstwa. Różnorodność tras narciarskich pozwala na naukę narciarstwa od podstaw, jak i stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu dla wytrawnych narciarzy. Narciarze i snowboardziści mają do dyspozycji teren o powierzchni 4 ha. Trasy są szerokie, łagodne, typowe dla narciarstwa rodzinnego, z obydwu stron otoczone lasem. Ze szczytu rozciąga się przepiękny widok na Łysogóry. Wszystkie trasy są oświetlone, sztucznie naśnieżane i ratrakowane. źródło -> "niestachow.pl"

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <- 

3. "Sabat Krajno". Rodzinna stacja narciarska  „Sabat” 425m.npm. znajduje się w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego u podnóża Łysicy 612m. npm. jednego z najwyższych wzniesień w Górach Świętokrzyskich znanego też ze zlotów czarownic, które ponoć tu się odbywały. Sama Łysica otoczona jest puszczą jodłową na której znajduje się Świętokrzyski Park Narodowy. Z górnej stacji wyciągów rozciąga się piękny widok na Dolinę Wilkowską na której znajduje się zalew. Po prawej stronie jak na dłoni widać pasmo Łysogór ze słynną Łysicą a pod nią św. Katarzynę miejscowość znaną turystom z klasztoru s.s. Bernardynek, źródełka św. Franciszka oraz wejścia na Łysicę. źródło -> "sabatkrajno.pl"

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <- 

4. "Stadion Kielce". Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Stadion" znajduje się w Kielcach, ok. 3 km od centrum miasta. "Stadion" to piękny obiekt położony w środku lasu, znajdujący się w sercu Parku Krajobrazowego, u stóp Góry Pierścienicy. Sezon zimowy na "Stadionie" to prawdziwy raj dla amatorów białego szaleństwa. Do dyspozycji Gości jest stok narciarski, dwa wyciągi oraz zadaszone lodowisko. Co więcej, na terenie ośrodka znajduje się również specjalnie przygotowany stok oraz wyciąg taśmowy dla dzieci. Ogromną atrakcją, która cieszy się dużą popularnością wśród najmłodszych sympatyków zimowego szaleństwa jest ponad dwumetrowa maskotka – Pingwin, o wdzięcznym imieniu "Stadion". Miejsce to, to nie tylko miejsce sportów zimowych. Latem dla Gości mamy również wiele atrakcji. Od początku wiosny do późnej jesieni, mieszkańcy Kielc i okolic często odwiedzają "Stadion". Trasy rowerowe oraz piesze wiodące przez lasy wokół obiektu, zapewniają ciszę, spokój i pełen relaks. Na terenie obiektu znajduje się elegancki, trzygwiazdkowy Hotel 365. Wszystkie pokoje są klimatyzowane i urządzone w ciepłych kolorach z wykorzystaniem drewnianych detali. Znajdująca się na jego terenie Restauracja "Siedem Pokus" to Restauracja z prawdziwego zdarzenia, serwująca dania regionalne, a także śródziemnomorskie. Przez cały rok na terenie "Stadionu" odbywają się liczne imprezy, m.in.. cykliczne zawody narciarskie, Mistrzostwa Polski MTB w kolarstwie górskim, pikniki, festyny, koncerty i inne. źródło ->"narty-swietokrzyskie.pl" , oficjalna strona -> "stadion.kielce.pl"

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <- 

5. "Telegraf Kielce". Stok narciarski Telegraf znajduje się na północnym zboczu najwyższego wzniesienia w granicach administracyjnych miasta Kielce ( 406 m n.p.m). Jest niezwykle atrakcyjnym miejscem z uwagi na bliskość centrum miasta. Trasa zjazdowa o długości 500 m oraz szerokości 60 m stwarza wspaniałe warunki do uprawiania sportów zimowych takich jak, narciarstwo oraz snowboard. Stok jest sztucznie naśnieżany, ratrakowany i dobrze oświetlony. Przy stoku znajduje się karczma, wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz bezpłatny parking. źródło ->"narty-swietokrzyskie.pl" , oficjalna strona -> "telegrafkielce.pl"

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <-

6. "Tumlin Sport Ski". Ośrodek narciarski Tumlin Sport Ski znajduje się w miejscowości Tumlin-Podgród na zboczu góry Wykieńskiej (409 m n.p.m.).Na miejscu funkcjonuje niezależny, oświetlony oraz ratrakowany stok narciarski ze sztucznym naśnieżaniem z wyciągiem narciarskim. W ośrodku funkcjonuje również Restauracja, w której można dobrze zjeść oraz zagrzać się w miłej atmosferze. Ponadto istnieje parking na około 100 aut, wypożyczalnia nart oraz wykwalifikowani instruktorzy. źródło -> "tumlinsportski.pl"

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <-

 

Bałtowski Kompleks Turystyczny.

Budowa JuraParku miała związek z odkrytymi na tym terenie tropami dinozaurów. Znaleziska te wpisują się w historię prowadzonych na terenie Polski, a szczególnie Gór Świętokrzyskich, poszukiwań śladów pozostawionych przez „straszne jaszczury”. W 2001 roku dr Gerard Gierliński za namową jednego z największych polskich geologów – prof. Zbigniewa Kotańskiego, postanawia sprawdzić źródło ludowej legendy w późnojurajskich skałach rejonu świętokrzyskiego. Miejscem, które zaintrygowało prof. Kotańskiego była tzw. Czarcia Stopka w Bałtowie – ślad dużego dinozaura drapieżnego – allozaura. Trop ten, częściowo zatarty przez erozję, według legendy miał zostawić diabeł próbujący przeskoczyć dolinę rzeki Kamiennej. Legendarny ślad był jednak o tyle dziwny, że zachował się w skałach pochodzenia morskiego, a nie lądowego. W tym samym roku udało się znaleźć jeszcze dwa inne tropy – trop stegozaura i małego drapieżnika, kompsognata – co jednoznacznie potwierdziło obecność dinozaurów w tym rejonie. Wkrótce, w prasie ogólnopolskiej i naukowej pojawiły się informacje o odkryciach tropów górnojurajskich dinozaurów.

Odkrycia te wywołały również zainteresowanie lokalnej społeczności. Dla działających na terenie Gminy Bałtów Stowarzyszenia Delta i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, dinozaury stały się wyjątkową szansą. Zastanawiano się, jak można zilustrować bałtowskie znaleziska, by zainteresować turystów. W pierwszej wersji modele gigantycznych gadów miały być ustawione w miejscach, gdzie naukowcy odkryli ich autentyczne tropy. Jeszcze wtedy nikt nie przypuszczał, że ruszy budowa pierwszego w Polsce parku, którego główną atrakcją będą rekonstrukcje dinozaurów naturalnej wielkości, zarówno tych świętokrzyskich, jak i ich kuzynów z całego świata. Dzięki pomysłowości, pracy i energii wielu ludzi ruszyła budowa „Bałtowskiego Parku Jurajskiego” [obecna nazwa „JuraPark Bałtów”]. Otwarcie nastąpiło 7 sierpnia 2004 i od tego momentu stał się on wizytówką regionu świętokrzyskiego przyciągającą rzesze turystów z całej Polski. Od tamtego czasu co roku w Bałtowie otwierano kolejne atrakcje: Zwierzyniec Bałtowski, Park Rozrywki, Kino Emocji Cinema 5D, Rollercoaster, Prehistoryczne Oceanarium, Ośrodek Jazdy Konnej „Kraina Koni”, Wioska Czarownic „Sabatówka” czy Polska w Miniaturze. Aby utrzymać funkcjonowanie obiektu również w okresie zimowym, wybudowano Stację Narciarską „Szwajcaria Bałtowska” oraz Wioskę Świętego Mikołaja z bogatą ofertą dla najmłodszych. Na terenie kompleksu powstało również 5 domków gościnnych, w których jednocześnie może zatrzymać się ponad 100 osób.
Obecnie Bałtowski Kompleks Turystyczny zajmuje obszar około 100 ha i jest najbardziej zróżnicowanym pod względem atrakcji obiektem rozrywkowym w Polsce. źródło -> "juraparkbaltow.pl" 

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <-

Sandomierz  nazywany był „Małym Rzymem”. To podobieństwo podkreślają zwłaszcza starsi jego mieszkańcy. Rzym – jak również Sandomierz – na siedmiu wzgórzach leży. Poza tym pod miastami ciągną się podziemne labirynty: w Rzymie – katakumby, natomiast w Sandomierzu – dawne piwnice kupieckie i legendarne lochy. I na koniec miasta mogą poszczycić się równie burzliwą i piękną historią. Sandomierz położony  nad Wisłą na styku dwóch krain geograficznych: Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej. Bez wątpienia jest jednym z najpiękniejszych miast ziemi Świętokrzyskiej. Więcej na oficjalnej stronie -> "sandomierz.eu"

Zobacz trasę -> KLIKNIJ <-


          
tel: 576 757 684